http://Ceza%20Hukuku
Ceza Hukuku
Ceza Hukuku alanında, müvekkillerine soruşturma aşamasından itibaren gereksinim duyulan her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini sağlamaktadır. Soruşturma ve dava öncesinden soruşturma ve da...
Devamı...
http://Tüketici%20Hukuku
Tüketici Hukuku
Tüketici hukuku alanında tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, vs ilgili yönetmelikler alanına giren konuların, Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemelerinde görüle...
Devamı...
http://Spor%20Hukuku
Spor Hukuku
Spor konusunda ihtilaflı hususların çözümünde hizmet vermekteyiz. Sporcuların ve Kulüplerin; CAS (Court of Arbitration for Sport), FIFA karar mercileri (Dispute Resolution Chamber, Players Status C...
Devamı...
http://Gayrımenkul%20Hukuku
Gayrımenkul Hukuku
Gayrimenkul proje gelişimi, mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara, mülkiyetin devri ve yönetimi konularında danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra emlak alım satımı, kiralama, ayni ya da şahsi hak tes...
Devamı...
http://İş%20ve%20Sosyal%20Güvenlik%20Hukuku
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları: Toplu iş sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerin yapılması Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının sul...
Devamı...
http://Aile%20ve%20Miras%20Hukuku
Aile ve Miras Hukuku
Aile Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır: Boşanma ve soybağı davalarının yürütülmesi, Anlaşmalı boşanmalarda protokol düzenlenmesi ve yürütülmesi, Çekişmeli boşanma davalarınd...
Devamı...
http://Bilişim%20Hukuku
Bilişim Hukuku
Bilişim hukuku bilgi teknolojileri hukuku, lisanslama, muafiyetler, istisnalar, fikri mülkiyet hakları yönetimi gibi spesifik alanlarda derin ve çözüm odaklı hukuki hizmetler vermektedir. Bilişim ...
Devamı...
Hakkımızda

Hakkımızda

Kastar Hukuk ve Danışmanlık Bürosu 2018 yılı Mayıs ayında kurulmuştur. Kırklareli’nde faaliyet gösterip hizmet vermektedir. Büromuz, danışmanlık ve dava takibi hizmetleri sunmaktadır.

Allah insanları hak üzere yarattı. Sen de haktan başka bir şey yapma.

Biz sizin için buradayız

Sizler için neler yapabiliriz. Sözleşmeler hazırlayabiliriz, danışmanlık yapabiliriz
Barış yasası için dosya hazırlıklarını denetleyebiliriz.

Daha fazla bilgi

Hukukla İlgili

Ceza mahkemelerinde amaç, toplum yararına suçların cezalandırılması idi. Hukuk mahkemelerinde ise kişiler arasındaki özel anlaşmazlıklar, çekişmeli haklar çözümlenir. Böyle olunca ceza davalarının görünmesiyle hukuk davalarının görünmesi arasında farklar vardır.

Açık ve Örtülü İrade Beyanı Nedir?
Bir irade beyanının ne ifade ettiği yoruma gerek kalmaksızın...
Hukuk’ta İyi Niyet Kavramı
“Kanunun iyiniyete hukukî bir sonuç bağladığı durumlarda, as...
İtiraz ve Defi Ne demektir?
Alacaklı, alacağını tahsil amacıyla borçluyu ifaya zorladığı...
Hukuk davası nasıl açılır?
Hukuk davası açmak kavramı; hukuki bir sonuca ulaşmak, hüküm...

Mevzuat

Avukatlığın mahiyeti: Madde 1 – Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir. (Değişik ikinci fıkra: 2/5/2001 - 4667/1 md.) Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder. Avukatlığın amacı: Madde 2 – (Değişik birinci fıkra : 2/5/2001 - 4667/2 md.) Avukatlığın amacı; hukuki münasabetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır. Avukat bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eder.

Bizden

Av. Abdullah KASTAR Antalya’da düzenlenen 2. Bilişim Hukuku Kampı’na katılım sağlamıştır.

Antalya’da düzenlenen 2. Bilişim Hukuku Kampı’na Av. Abdullah KASTAR katılım sağlamıştır. Gelişen te...

Av. Abdullah Kastar’ın Ruhsat Töreni

Abdullah KASTAR 28.06.2019 tarihinde Baro Başkanlığında düzenlenen törenle yemin ederek avukatlığa b...

Av. Ahmet Kastar’ın Ruhsat Töreni

Ahmet KASTAR 07.05.2018 tarihinde Kırklareli Baro Başkanlığında düzenlenen törenle yemin ederek avuk...

Hukuktan

Hukuk davası nasıl açılır?
Hukuk davası nasıl açılır?
Hukuk davası açmak kavramı; hukuki bir sonuca ulaşmak, hüküm elde etmek amacıyla yargı organına başvurma sonucunda, sıklıkla bir kişi veya kurum aleyhinde mahkeme önünde hak talep etmeyi ifade etmektedir. Ceza davalarının aksine hukuk davaları, başvuru neticesinde açılmaktadır. Davanın açılması, birkaç aşamadan meydan...
İtiraz ve Defi Ne demektir?
İtiraz ve Defi Ne demektir?
Alacaklı, alacağını tahsil amacıyla borçluyu ifaya zorladığında, borçlu varsa usul hukuku ya da maddi hukuka dayanan savunmalarda bulunabilir. Maddi hukuka dayanan savunmalar ikiye ayrılır. Birincisi itiraz; hakkın hiç doğmadığını ya da sona erdiğini iddia eden savunma türlerine denir. Örneğin borcun ödendiğini belirtm...
Hukuk’ta İyi Niyet Kavramı
Hukuk’ta İyi Niyet Kavramı
“Kanunun iyiniyete hukukî bir sonuç bağladığı durumlarda, asıl olan iyiniyetin varlığıdır. Ancak, durumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni göstermeyen kimse iyi niyet iddiasında bulunamaz.” düzenlemesi yer almaktadır. İyi niyet kavramına, Medeni Kanunun ve Borçlar Kanununun değişik maddelerinde yer veri...
Açık ve Örtülü İrade Beyanı Nedir?
Açık ve Örtülü İrade Beyanı Nedir?
Bir irade beyanının ne ifade ettiği yoruma gerek kalmaksızın açık ve anlaşılır bir şekilde beyanın kendisinden anlaşılabiliyorsa bu irade beyanı açık irade beyanı olarak adlandırılır. Açık irade beyanına örnek: A: Telefonumu 100 TL’ye satıyorum, alıyor musun? – Evet, alıyorum. Burada mimik ve jestlerin dahi açık ...

Bizimle Tanışın

Kastar Hukuk ve Danışmanlık Bürosu 2018 yılı Mayıs ayında kurulmuştur. Kırklareli’nde faaliyet gösterip hizmet vermektedir. Büromuz, danışmanlık ve dava takibi hizmetleri sunmaktadır.
Ceza Hukuku
Ceza Hukuku
Ceza Hukuku alanında, müvekkillerine soruşturma aşamasından itibaren gereksinim duyulan her türlü avukatlık ve danışma...
Tüketici Hukuku
Tüketici Hukuku
Tüketici hukuku alanında tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, vs ilgili yönetmelikler ...
Spor Hukuku
Spor Hukuku
Spor konusunda ihtilaflı hususların çözümünde hizmet vermekteyiz. Sporcuların ve Kulüplerin; CAS (Court of Arbitratio...
Gayrımenkul Hukuku
Gayrımenkul Hukuku
Gayrimenkul proje gelişimi, mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara, mülkiyetin devri ve yönetimi konularında danışmanlık ...

Blog

Bilgi verme amaçlı olan bloğumuz hukuk alanında çeşitli makaleler ve haberlerden derlenmiştir.

Mobbing, kurbanların moralini ve iş performansını büyük ölçüde etkileyebilir.
05 Eyl

MOBBİNG NEDİR? “Mobbing” terimi, bir kişiyi taciz etmek, sindirmek, kabadayılık yapmak ya da rahatsız etmek için işbirliği yapan bir grup kişiyi ifade eder. Bir işyerinde, bir grup çalışanın, belirli bir çalışana yönelik düşmanca davranışla...

Hukuk davası nasıl açılır?
05 Eyl

Hukuk davası açmak kavramı; hukuki bir sonuca ulaşmak, hüküm elde etmek amacıyla yargı organına başvurma sonucunda, sıklıkla bir kişi veya kurum aleyhinde mahkeme önünde hak talep etmeyi ifade etmektedir. Ceza davalarının aksine hukuk daval...

İtiraz ve Defi Ne demektir?
02 Eyl

Alacaklı, alacağını tahsil amacıyla borçluyu ifaya zorladığında, borçlu varsa usul hukuku ya da maddi hukuka dayanan savunmalarda bulunabilir. Maddi hukuka dayanan savunmalar ikiye ayrılır. Birincisi itiraz; hakkın hiç doğmadığını ya da son...

Bizimle iletişim kurabilirsiniz

  Enson Gönderilen

  Son Haberler

  Check-in yaptığı koltuk değiştirilince tazminat kazandı
  İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi, internet üzerinden check-in yapan bir yolcunun, sonradan koltuğunun değiştirilmesi ile ilgili havay...
  Bakanlık duyurdu: O davaya müdahil olacağız
  Velayeti annesinde olan 10 yaşındaki Yağmur’un icra memurlarınca zorla babasının elinden alınmasıyla ilgili olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler B...