Bir irade beyanının ne ifade ettiği yoruma gerek kalmaksızın açık ve anlaşılır bir şekilde beyanın kendisinden anlaşılabiliyorsa bu irade beyanı açık irade beyanı olarak adlandırılır.

Açık irade beyanına örnek: A: Telefonumu 100 TL’ye satıyorum, alıyor musun? – Evet, alıyorum.

Burada mimik ve jestlerin dahi açık irade beyanı anlamına gelebileceğini unutmamak gerekir. Örneğin evet anlamına gelen bir işaret, kaş-göz işareti de bazı durumlarda açık irade beyanı sayılabilir.

Örtülü İrade Beyanı Nedir?

Örtülü irade beyanı, bir iradenin kendisinden ne olduğu direkt olarak değil de yorum yöntemiyle, tahminler ve bazı çıkarımlar ile anlaşılıyorsa o irade beyanına örtülü irade beyanı denilebilir. Ticari hayattaki örf adetlere göre bazı yorumlar yapılarak durum ortaya konuluyorsa yine örtülü irade beyanı söz konusudur.

Susmak Örtülü İrade Anlamına Gelir Mi?

Halk arasında günlük yaşantıda sıkça kullanılan “Sükut ikrardandır.” sözü hukukta geçerli değildir. Kural olarak susmak ikrar şeklinde yorumlanmaz. Sadece belli durumlar için susmak örtülü irade beyanı olarak tanımlanabilir. Örneğin toptancı A, B’ye sürekli mal satan bir tüccardır. Bu ticari ilişki kapsamında her hafta B’ye yeni mallar getirip satacağını beyan etmektedir. B’nin susması, kabul beyanı anlamına gelir. Çünkü ticaret örfüne göre, B eğer mal almak istemiyorsa, A’nın sürekli olarak mal getireceği teklifini uygun süre içerisinde reddetmesi gerekirdi. Bu durumda susmak örtülü iradeyi temsil edecektir. Burada belirtmek gerekir ki B icap anında ayırt etme gücüne sahip olmadığını iddia ederek ispatlaması halinde susmanın kabul beyanı anlamına gelmediğini iddia edebilir.