• Spor konusunda ihtilaflı hususların çözümünde hizmet vermekteyiz.
  • Sporcuların ve Kulüplerin; CAS (Court of Arbitration for Sport), FIFA karar mercileri (Dispute Resolution Chamber, Players Status Committee, tek hakimler ve disiplin komitesi),UEFA karar mercileri ve diğer tahkim ve disiplin kurulları nezdinde temsili,
  • Sponsorluk Sözleşmesi, Sporcu ile Kulüp arasındaki Sözleşmeler, Oyuncu Sözleşmesi Sözleşmeleri, Turnuva Organizasyon Sözleşmesi ve diğer Sözleşmelerin tanzimi, incelenmesi ve müzakere edilmesi,
  • Ana Sözleşmelerinin ve talimatnamelerinin hazırlanmasında gerekli desteğin verilmesi,
  • Ulusal ve Uluslararası turnuvalarda hukuksal destek,
  • Sporcuların ve Kulüplerin hukuksal vergi sorunlarının çözümlenmesi,
  • Sporcuların, yazılı ve görsel basındaki kişilik haklarının korunması,
  • Sporcuların ve Kulüplerin saha içinde ve dışında gerçekleşecek haksız fiiller karşısında sorumluluğu.