• Tapu işlemleri
• Kiralama sözleşmeleri
• Ayni, şahsi hak tesisi sözleşmeleri
• Hukuki durum tespitinin yapılması ve raporunun hazırlanması
• Alım – Satım sözleşmeleri
• Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi
• Gayrimenkul finansmanı