İş kurumları ve kuruluşları nezdinde gerekli işlemleri takip etmek ve sonuçlandırmak