Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku alanında, müvekkillerine soruşturma aşamasından itibaren gereksinim duyulan her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini sağlamaktadır. Soruşturma ve dava öncesinden soruşturma ve davaların yürütülmesi ile infaz aşamasına kadar, cezai yaptırım riski olan tüm iş ve işlemlere ilişkin danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

Tüketici hukuku alanında tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, vs ilgili yönetmelikler alanına giren konuların, Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemelerinde görülen ihtilaflı hususların çözümünde hizmet vermektedir. Tüketici Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır: Alım Satım Sözleşmeleri Tüketici...

Spor Hukuku

Spor Hukuku

Spor konusunda ihtilaflı hususların çözümünde hizmet vermekteyiz. Sporcuların ve Kulüplerin; CAS (Court of Arbitration for Sport), FIFA karar mercileri (Dispute Resolution Chamber, Players Status Committee, tek hakimler ve disiplin komitesi),UEFA karar mercileri ve diğer tahkim ve disiplin kurulları nezdinde temsili; Sponsorluk Sözleşmesi, Sporcu i...

Gayrımenkul Hukuku

Gayrımenkul Hukuku

Gayrimenkul proje gelişimi, mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara, mülkiyetin devri ve yönetimi konularında danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra emlak alım satımı, kiralama, ayni ya da şahsi hak tesisi gibi çeşitli işlemlerin yapılması ve bunlara dair görüşmelerin yürütülmesi. Gayrimenkul Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları: Tapu işleml...

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları: Toplu iş sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerin yapılması Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile halli İş kazası ve hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi çalış...

Aile ve Miras Hukuku

Aile ve Miras Hukuku

Aile Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır: Boşanma ve soybağı davalarının yürütülmesi, Anlaşmalı boşanmalarda protokol düzenlenmesi ve yürütülmesi, Çekişmeli boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat taleplerinin sunulması, Boşanmadan sonra mal varlığı tasfiyesinin yürütülmesi, Velayet ve nafaka hükümlerine aykırı davranılması...

Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku

Bilişim hukuku bilgi teknolojileri hukuku, lisanslama, muafiyetler, istisnalar, fikri mülkiyet hakları yönetimi gibi spesifik alanlarda derin ve çözüm odaklı hukuki hizmetler vermektedir. Bilişim Teknolojileri hukuku alanında en güncel gelişmelerin takibi Bilgi Teknolojileri alanlarında spesifik hukuk çözümlerinin sunulması Lisanslama, fikri mülkiy...